Elckerlijc
Vanaf ca. 15 jaar, niveau: N3
Fictie, Theater en Film
60 pagina's
Uitgeverij Taal & Teken, Harlingen
ISBN: 9789066200357

Elckerlijc (2019) - Hessel Adema


De Elckerlijc is een moraliteit of sinnespel: een toneelstuk met een opvoedende strekking waarin abstracte begrippen als mensen worden voorgesteld. Zo kunnen menselijke eigenschappen, karaktertrekken e.d. op het toneel zichtbaar worden gemaakt.
De belangstelling voor dit toneelstuk was rond 1500 bijzonder groot. Voor een deel komt dit doordat de schrijver erin is geslaagd de personificaties tot leven te wekken. Maar een minstens even grote rol speelde het voor ieder mens geldend gegeven: de confrontatie met de onvermijdelijke dood.