De tijdsurfers (1999) - Taetske Hellinga


Nadat een meisje bij een ongeluk ernstig gewond is, weet haar pleegbroer met behulp van zijn paranormale vermogens het genezingsproces te bespoedigen.
Science Fiction, Tijdreisverhalen, Paranormale Verschijnselen
188 pagina's
Vanaf ca. 12 jaar