Het Flip-effect (2010) - Martyn Bedford


De verlegen, astmatische Alex ontwaakt tot zijn verbijstering in het lichaam van Flip. Alex worstelt met het veel stoerdere en sportieve imago van Flip.
Identiteit, Tijdreisverhalen, Persoonsverwisselingen, Astma
288 pagina's, vanaf ca. 13 jaar
Kies
"Het Flip-effect"