Het appartement aan Central Park (2018) - Fiona Davis


Bij de renovatie van een appartement in het beroemde Dakotagebouw in New York City vindt een binnenhuisarchitecte drie oude hutkoffers waardoor een familieverleden gaat leven.
Familieroman, Familiegeschiedenis
393 pagina's
Vanaf ca. 12 jaar