Die Schwimmerin - Gina Mayer

Betty heeft als 15-jarige in een opvoedingsgesticht gezeten en wordt hiermee, wanneer ze jaren later is getrouwd, gechanteerd maar ze is in staat haar schaamte te overwinnen en weet ze zich te ontwikkelen tot een sterke, onafhankelijke vrouw.
Feministische Verhalen, Adolescentie, Schaamte, Chantage
2020, 349 pagina's, vanaf ca. 14 jaar, ISBN: 9783959675574
Kies
"Die Schwimmerin"