Rumi, De liefdesbrief (2015) - Wim van der Zwan

Bundel stichtelijke verhalen van de Perzische soefidichter en mysticus uit de 13e eeuw.
Verhalenbundel, Soefisme, Oosterse Filosofie
127 pagina's, vanaf ca. 13 jaar
Kies
"Rumi, De liefdesbrief"