't Hooge Nest
't Hooge Nest - Roxane van Iperen
Dit boek was geweldig een gaf een goed beeld van het verzet.
- T.