Hoe werkt De Weddenschap?


De uitdaging van De Weddenschap is om in een half jaar tijd drie boeken te lezen. Wanneer dat lukt is de missie voltooid. De leerling krijgt een certificaat en maakt kans op mooie prijzen. De school met de meeste deelnemers krijgt de landelijke trofee. Drie bekende Nederlanders fungeren als boegbeeld van de campagne. Dit zijn jaar zijn dat Ruben Annink, Tjindjara en Lize Korpershoek. In een introductiefilmpje vertellen zij welke boeken zij gaan lezen.De Weddenschap from MediaMucho on Vimeo.

Op basis van het filmpje kiezen de leerlingen en studenten een van hen als leescoach. Gedurende de zes maanden die De Weddenschap duurt sturen de leescoaches tips in de vorm van filmpjes en nieuwsupdates om het lezen te stimuleren. De docent blijft natuurlijk de belangrijkste leescoach. De Weddenschap biedt een stappenplan en tijdspad voor de docent. Lessuggesties en opdrachten worden aangeboden zodat elke docent naar eigen voorkeur het project kan in vullen. Lezen in het vmbo is een kwestie van maatwerk blijkt uit onderzoek. >Lezen op het vmbo: een stand van zaken

Enkele van de aanbevelingen verkort op een rij:
- Reserveer tijd voor vrij lezen; geef leerlingen keuzevrijheid
- Geen verplichte teksten, maar keuzevrijheid. Hou rekening met verschil in niveau en smaak
- Zorg voor een gevarieerde collectie, leerlingen houden van tijdschriften.
- Straal uit dat lezen belangrijk is, betrek collega's van andere vakgebieden
>Document Verkenning het VMBO en zijn leerlingen

Succesfactoren zijn betrokken docenten, goed doordachte boekencollecties en een sterk verankerd leesbevorderingsbeleid. Om beter zicht te krijgen op de huidige situatie, voerde Stichting Lezen in samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek & Advies een onderzoek uit. Communiceer ook aan de ouders dat de school meedoet aan De Weddenschap. Er gaat een stimulerende rol uit van ouders die meelezen.
>Document leesbevordering en leesvaardigheid in het vmbo

Op de boekenplank van de website kunnen de deelnemers boeken zoeken die bij hen past. Regelmatig worden er boeken uitgelicht die passen bij thema's of campagnes gedurende het jaar zoals Nederland leest of de Week van de mediawijsheid. Op 29 oktober gaat De Weddenschap van start. Tjindjara, Ruben Annink en Lize Korpesrhoek gaan ieder bij een school op bezoek.

Tijdlijn


>Download de volledige jaarplanning (492.7 KB, document extensie: .pdf)

Aftrap
Stap 2
Afsluiting en prijsuitreiking
Stap 6

Waarom De Weddenschap?


Wie meer leest wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het fundament van De Weddenschap gaat terug op reader development, een leesbevorderingsmethode die de lezer en zijn belevingswereld - en niet het boek of de auteur - centraal stelt. Het is niet van belang welk boek iemand leest, want binnen het kader van reader development is geen enkel boek goed of slecht. Enkel de leeservaring telt: die kan tegenvallen of meezitten. Het draait erom mensen zoveel mogelijk positieve leeservaringen te bezorgen. Een boek vinden dat perfect bij een aarzelende lezer past, kan het makkelijkste als je inzicht hebt in zijn (lezers)persoonlijkheid. Wat een boek oproept, hangt niet alleen af van het boek, maar vooral ook van wie het leest. De persoonlijke achtergrond van de lezer, waar hij van houdt in zijn vrije tijd, zijn stemming tijdens het lezen, al die elementen bepalen of een boek een positieve leeservaring oplevert of niet. Met de campagne wil Stichting Lezen aantonen dat er voor iedereen een boek is dat bij hem of haar past, dus ook bij aarzelende lezers. Omdat men binnen de reader development-beweging een positieve leeservaring vooropstelt - niet wat men leest, maar dat men leest is belangrijk - wordt er bewust voor gekozen om deelnemers aan De Weddenschap vrij te laten in hun boekenkeuze.

Documenten 2018/2019


> Bekijk alle documenten