Privacyverklaring

Wij slaan uw gegevens op en delen die met Stichting Lezen en de bibliotheken zodat zij u verder kunnen informeren over De Weddenschap.
Van de leerlingen worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De gegevens over de gelezen boeken worden geanonimiseerd gedeeld met Stichting Lezen ten behoeve van onderzoek naar leesbevordering.
Wij maken geen gebruik van cookies, Google Analytics en slaan geen IP adressen op.