Zoek naar boeken op
 
 
 
 
 

Reglement

Stichting Lezen, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam (hierna SL), organiseert een wedstrijd in het kader van de leesbevorderingscampagne "De Weddenschap".
De wedstrijd loopt van 1 november 2023 tot en met 30 april 2024.
SL behoudt het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. SL kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten zijn niet geldig voor welke verplichting dan ook vanwege SL.
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Werknemers van SL en hun gezinsleden zijn uitgesloten van de wedstrijd.
Er zijn diverse prijzen te winnen. Eén klas kan een meet & greet met een auteur winnen. De overige prijzen worden verloot. De prijs zal uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar. De prijs kan niet worden ingeruild tegen een som geld. De prijzen zijn in eerste instantie bedoeld voor (v)mbo-leerlingen.
Aanmelden en meedoen kan tot en met 30 april 2020. Hoe eerder je meedoet, hoe meer tijd je hebt om te lezen.
Voor 8 juni 2023 krijgen de winnaars via hun school bericht.
SL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken aan de te winnen prijzen. De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van hun prijs.
Elke deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen.
In geval er volgens SL sprake is van misbruik, misleiding of bedrog behoudt SL het recht de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. Daarnaast behoudt SL het recht om de nodige juridische stappen te zetten tegen eenieder die fraude of misbruik pleegt of probeert te plegen.
Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. SL behoudt het recht om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elk geschil voortvloeiende uit deze wedstrijd - net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen.
Klachten over de wedstrijd kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk 7 dagen na het beëindigen van de wedstrijd op het volgende adres: postbus 16518, 1001 RA Amsterdam.